Wat is akoestiek

Onder akoestiek verstaan we de wetenschap die zich bezighoudt met geluid. Geluid bestaat uit trillingen die zich voortplanten door een medium, in de meeste gevallen de lucht. De omgeving heeft invloed op de klank en nagalm van geluid. De akoestiek in een ruimte is afhankelijk van absorbtie en terugkaatsing (reflectie) van geluid door wanden en objecten in die ruimte en de grootte ervan. Absorbtie gebeurt door ruwe en zachte afwerkingen. Reflectie gebeurt door gladde en harde oppervlakken. Wanneer het geluid veel wordt teruggekaatst, duurt het langer tot het geluid is uitgestorven. Deze tijd noemen we nagalm en die kan worden berekend of gemeten. Wanneer men in een lege kerk in de handen klapt, hoort men dat de nagalm enkele seconden duurt.

Een goede akoestiek is heel erg afhankelijk van de toepassing van een ruimte. Soms zijn reflecties gewenst; bijvoorbeeld om in een grote ruimte over een lange afstand voldoende spraakverstaanbaarheid te realiseren. Soms zijn reflecties ongewenst omdat het geluidniveau er hinderlijk hoog door wordt zoals bijvoorbeeld in een zwembad. Voor een concertzaal gelden heel andere normen dan voor een kantoortuin. Een symfonieorkest klinkt fantastisch in een concertzaal, maar de spraakverstaanbaarheid is er verre van optimaal. Bij de toepassingen waar wij ons vornamelijk op richten is het in alle gevallen van belang om de galmtijd te reduceren en de reflecties terug te dringen. Dit doen we door toepassing van absorberende akoestische panelen waardoor de spraakverstaanbaarheid zal verbeteren.

Hoe beïnvloedt akoestiek de verstaanbaarheid

De spraakverstaanbaarheid geeft aan hoe goed mensen in een bepaalde ruimte spraak kunnen horen en kunnen verstaan. Het resultaat hiervan is nauw verbonden met de nagalmtijd in deze ruimte. Er is een aantal factoren van invloed op de spraakverstaanbaarheid: het spraaksignaal zelf, de richting waaruit het spraaksignaal komt, het geluidsniveau van het in de ruimte aanwezige geluid, de nagalmtijd in de ruimte en de afmeting en vorm van de ruimte. In de Speech Transmission Index kan de spraakverstaanbaarheid worden uitgedrukt op een schaal van 0 tot 1. 

Een vereenvoudigde variant op de STI index is de RASTI RApid Speech Transmission Index. Terwijl de STI wordt berekend over de frequentiebanden van 125 Hz tot 8000 Hz wordt de RASTI uitsluitend bepaald aan de hand van de 2 belangrijkste frequentiebanden, te weten 500 Hz en 2000 Hz.

Betere resultaten door goede akoestiek

Reflecties in een ruimte en absorbtiecoëfficient

De absorbtiecoëfficiënt is een waarde voor de hoeveelheid geluid die door het oppervlak van een object niet wordt teruggekaatst als aandeel van de totale hoeveelheid geluid waaraan dat oppervlak is blootgesteld. De waarde ligt altijd tussen 0 (als al het geluid wordt gereflecteerd) en 1 (als al het geluid wordt geabsorbeerd). In de praktijk worden die uitersten niet bereikt, geluid wordt altijd gedeeltelijk teruggekaatst als het tijdens zijn verspreiding door de lucht een oppervlak van een vast object treft. Het is een eigenschap van het materiaal waarvan het oppervlak is gemaakt. In het algemeen hebben harde materialen zoals glas, staal en beton een lage absorptiecoëfficiënt (dus ze kaatsen veel geluid terug) en zachte materialen zoals wol, dons en rubber een hoge (ze kaatsen minder geluid terug). Anders gezegd, hoe minder een materiaal meeveert of indeukt en terugveert als het door de geluidsdruk die de lucht uitoefent wordt getroffen, hoe meer geluid het terugkaatst. De absorbtiecoëfficiënt wordt uitgedrukt in Alpha-W. Absorberende materialen kunnen worden geclassificeerd in vijf absorbtieklassen A t/m E. Het absorberende vermogen van de Snowsound® panelen is uitvoerig gestest en heeft de hoogste waardering verkregen: Klasse A.

Hoe bereik je een prettige akoestiek

Wanneer is de akoestiek comfortabel te noemen voor een bepaalde situatie?
In feite is goede akoestiek een betrekkelijk begrip omdat het afhankelijk is van de toepassing van een ruimte. Het is dus van belang om akoestische correcties te creëren op basis van het gebruik met als gevolg dat men de ruimte als comfortabel zal beschouwen.

Wat kunt u zelf doen om de akoestiek te verbeteren. 
Het is bekend dat de verhouding tussen absorberende en reflecterende materialen direct van invloed is op de akoestiek en het comfort. Zowel zakelijk als privé is het zorgen van een juiste balans tussen deze materialen al een stap in de goede richting om te komen tot een juiste akoestiek.

Waarom is akoestiek zo van belang voor uw welbevinden.
In een omgeving met een juiste akoestiek zult u zich direct op uw gemak voelen. In een ruimte waar het rumoerig en hectisch is, zult u zich veel minder op uw gemak voelen. In een restaurant waar u uw tafelgenoten en de bediening niet kunt verstaan, zult u niet snel nogmaals reserveren. Privé zult u zich absoluut niet prettig voelen in uw zojuist opgeleverde nieuwbouwwoning die hol klinkt door de veel te 'harde' afwerking. Volgens onderzoek ervaart 60% van de werknemers in kantoortuinen lawaai als de meest storende factor. In schoollokalen zorgt slechte akoestiek ervoor dat leerlingen 70% van de medeklinkers die door de leraar worden uitgesproken niet kunnen verstaan. Lawaai heeft een slechte invloed op bewoners van verpleeghuizen. In ziekenhuizen heeft dit zelfs een negatief effect op het genezingsproces. Al deze negatieve invloeden zijn door akoestische correcties weg te nemen.

Het doel van Akoestiekexpert is om u concreet te helpen bij het bereiken van een oplossing voor de akoestische problemen in uw specifieke situatie. 

Hoe wij te werk gaan

Het oplossen van akoestische problemen vereist kennis en inzicht. Bij ons kunt u terecht voor een deskundig en concreet advies. Dankzij de gepatenteerde Snowsound® technologie hebben wij voor de meeste akoestische problemen de juiste oplossing. Aan de hand van uw informatie over de situatie kunnen wij een berekening maken van het aantal panelen dat nodig zou zijn om het gewenste eindresultaat te bereiken. Wij beschiken hiervoor over een rekentool die speciaal ontwikkeld is voor onze Snowsound® producten. U voorziet ons van een plattegrond of schets van de ruimte, waar ook de hoogtemaat op aangegeven is. Daarnaast vragen we naar de functie van de ruimte en enkele foto's zodat wij een optimaal beeld hebben van de situatie. Ook geeft u aan welke producten uit de Snowsound® collectie u aanspreken. Deze informatie is voor ons voldoende voor een eerste voorstel. Op deze manier kunt u op een simpele en snelle manier een indicatie krijgen van de investering waar u over praat. Vervolgens kunnen we ter plekke bij u de invulling tot in details bespreken.

Zo werkt Snowsound®

In de video hieronder laat een computer simulatie zien hoe de Snowsound® technologie de ruimte akoestiek in een ruimte met harde materialen en veel pratende mensen corrigeert.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Wij helpen u graag verder. Neem contact met ons op voor overleg over uw specifieke situatie.

De plussen van Snowsound

Prijswinnend
concept

Gepatenteerde
technologie

Excellente
testresultaten

Veel
uitvoeringen

Zeer breed
toepasbaar

Volledig
recyclebaar

Snowsound nieuwsbrief

Hartelijk dank voor uw inschrijving.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe producten en ander nieuws romdom Snowsound? Meldt u nu aan voor onze nieuwsbrief!