De prestaties van Snowsound

Er is een veelheid aan akoestische problemen maar er is maar één oplossing: Snowsound®.
Een groot aantal vormen en kleuren, diverse montagemogelijkheden, allemaal met één enkele technologie. Dankzij het vermogen om selectief geluids frequenties te kunnen absorberen bieden Snowsound® panelen de oplossing voor uw akoestische problemen.

Wat is geluid

Geluid wordt gevormd door golven die reflecteren als ze in contact komen met harde, weinig absorberende oppervlakken zoals bijvoorbeeld beton, marmer of glas. In ruimtes waar dergelijke materialen veel zijn toegepast heeft men vaak last van hinderlijke echos die het moeilijk maken om elkaar te verstaan. Geluidsabsorberende materialen zijn ontstaan door de vraag naar akoestische aanpassingen van dergelijke ruimtes. Het absorbtievermogen van traditionele producten is doorgaans beperkt bij lage frekwenties (onder 500Hz), iets beter bij de midden frekwenties (tussen 500Hz en 2000Hz) en beter bij de hoge frekwenties (boven 2000Hz).

Akoestisch comfort

Dankzij de Snowsound® technologie is het mogelijk om snel en eenvoudig akoestische correcties aan te brengen, zowel in bestaande als in nieuwe ruimtes. De menselijke behoefte om te leven en werken in een ruimte waarin met geen last heeft van hinderlijke nagalm kan dankzij Snoswound® eindelijk worden verwezenlijkt. Dankzij de uitgebreide productrange en de veelheid aan mogelijkheden bieden wij u gegarandeerd de oplossing voor de verbetering van het akoestisch comfort in uw woning, kantoor, winkel, restaurant en publieke ruimte.

Akoestische prestaties

Er is nogal wat te doen over het bepalen van de absorbtie waarde van akoestische producten. Er zijn twee manieren om de absorbtie te kunnen meten:
buis van Kundt
de buis van Kundt is een buis met aan de ene zijde het te testen materiaal en aan de andere zijde een luidspreker. Geschikt om kleine stukjes materiaal te testen.
galmkamer
in een zogenaamde galmkamer kunnen de panelen in het geheel worden gemeten vanuit alle invalshoeken.

De galmkamer methode geeft waarden die representatiever zijn voor de in de praktijk waarbij geluid van 'alle' kanten invalt te verwachten absorbtie. De akoestische waarde kan maximaal 1 zijn maar sommige materialen komen bij metingen in een galmkamer zelfs hoger uit dan 1. De oorzaak hiervan is toe te schrijven aan zogenaamde buigingseffecten waarbij de randen van het materiaal in de galmkamer ook geluid absorbeert. Dit wordt niet gecorrigeert in de meetresulatten ondanks dat het beter is om in dit geval 1 te gebruiken als maximale waarde. Zoals in de grafiek, waarin de galmkamer resultaten zijn opgenomen, te zien is komen de meetwaarden van Snowsound® al vanaf 425 HZ boven de 1 uit. Kortom excellente absorbtie.

In de tabel hiernaast staan de resultaten van beide testmethoden onder elkaar:
UNI EN ISO 10534-2 absorbtie in % gemeten met de buis van Kundt.
UNI EN ISO 354 absorbtiecoëfficient Alfa gemeten in een galmkamer.

"Class A sound absorbtion"
De Snowsound® akoestische panelen zijn ingedeeld in de hoogste absorbtieklasse volgens de standaard UNI EN ISO 11654 gebaseerd op resultaten van de galmkamer.

Frequentie (Hz) 125 250 500 1250 2000 4000
Absorbtie (%)  10  26  55   94   89   70

Absorbtie αs

0,16  0,6 1,08 1,18 1,21  1,2

Decibel reductie

De Snowsound® technologie is aan de Universiteit van Frerrara getest in een refelectie arme ruimte. Het doel hierbij is het meten van de geluiddemping conform de voorwaarden van de normering ISO 10053. De metingen zijn afgenomen bij verschillende opstellingen en tonen aan dat Snowsound® uitmuntende capaciteiten heeft op het gebied van geluiddemping. De tests zijn afgenomen met verschillende geluid frequenties. De resultaten van deze metingen geven wederom aan dat de Snowsound® technologie over extreem goede akoestische eigenschappen beschikt.

Testopstelling in een 'semi reflectie' kamer van de Universiteit van Ferrara waarbij het geluiddempende vermogen wordt gemeten volgens de norm ISO 10053.

Geluidskwaliteit

De informatie die hieronder in de grafiek wordt getoond heeft betrekking op het effect dat het gebruik van Snowsound® akoestische panelen hebben op de ruimte akoestiek.De resultaten zijn afkomstig van testen conform de normering UNI EN ISO 10534-2 met gebruik making van de Kundt's tube

 De Kundt's tube maakt het mogelijk om waarden te meten tussen 0 en 1 of tussen 0% en 100%. De waarden zijn overigens niet vergelijkbaar met waarden die zijn gemeten in een "galm kamer" welke zelfs hoger kunnen zijn dan 1, zoals hierboven reeds is uitgelegd.

De buis van Kundt is oorspronkelijk een natuurkundige proef waarbij een staande geluidsgolf in een buis met lucht zichtbaar woirdt gemaakt. In een moderne variant wordt de  buis gebruikt om absorberende eigenschappen van materiaal te meten. Het is een relatief eenvoudige en goedkope manier. Aan één zijde van de buis wordt het te testen materiaal geplaatst en aan de andere zijde bevindt zich een luidspreker die zuivere tonen produceert. In het midden van de buis is een microfoon geplaatst. De verhouding van de geluidssterkte binnen de in de buis optredende staande golven is een maat voor de absorbtie van het materiaal.

1. De waarden in het blauwe vlak van de grafiek hebben betrekking op de lage frekwenties (onder 500Hz); de lage zware tonen die zeer moeilijk te dempen zijn. Ondanks de geringe dikte van het paneel is de demping van deze frekwenties relatief goed.

2. De waarden tussen de 500Hz en de 2000Hz vertegenwoordigen met name de menselijke spraak zoals bijvoorbeeld in kantooromgevingen waarneembaar is. Zoals in het oranje vlak is te zien is de demping hier zeer goed.

3. De frekwenties boven 2000Hz worden op zich al voor een groot deel geabsorbeerd door de wanden van een ruimte en het meubilair in deze ruimte en de aanwezige personen. Hoe dan ook absorberende de panelen ook bij deze frekwenties zeer naar behoren.

Snowsound nieuwsbrief

Hartelijk dank voor uw inschrijving.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe producten en ander nieuws romdom Snowsound? Meldt u nu aan voor onze nieuwsbrief!